Het College van B & W wil bewoners betrekken bij het maken van klimaatbeleid en stelt daarom een Burgerberaad Klimaat in. Een groep Rotterdammers krijgt via een loting een uitnodiging om mee te denken over hoe de klimaatdoelen van 2030 gehaald kunnen worden. De leden van het Burgerberaad gaan met elkaar in gesprek over welke klimaatmaatregelen zij willen voorstellen. De voorbereiding van het Rotterdams Burgerberaad Klimaat start in het voorjaar van 2023 en vindt plaats in 2024.

Het Burgerberaad Klimaat is een belangrijk doel uit het coalitieakkoord “Eén Stad”. Door bewoners te betrekken en mee te laten praten over een groot thema als klimaat wil het college de goede ideeën, wijsheid en creativiteit van Rotterdammers beter benutten.

Wethouder Zeegers van Klimaat, Bouwen en Wonen is enthousiast:

Ik verheug me erop dat we een burgerberaad opzetten in Rotterdam om te horen welke aanbevelingen de Rotterdammers gaan voorstellen op het gebied van klimaat. Dit college wil samen met de Rotterdammer en voor de Rotterdammer aan de slag. Een burgerberaad is daarvoor een mooi instrument.

 

Afspiegeling van Rotterdam door loting

Het doel is dat het burgerberaad een afspiegeling vormt van de Rotterdamse bevolking, daarom wordt er geloot. Via een gewogen loting wordt een groep Rotterdammers geselecteerd voor het burgerberaad. Een gewogen loting bestaat uit twee rondes. Ronde één is een willekeurige selectie van een grote groep mensen. De tweede ronde is een gerichte loting waarbij kenmerken als leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, postcodegebied of overtuiging rond het onderwerp worden meegenomen om zo een dwarsdoorsnede van de Rotterdamse bevolking te krijgen.

Gedegen aanpak

Het college zet in op een goed georganiseerd burgerberaad en wil de aanbevelingen van het burgerberaad gaan uitvoeren. Daarom gaat er de komende maanden veel aandacht uit naar een zorgvuldige voorbereiding en organisatie van het burgerberaad. De komende periode werken we aan een voorstel over de vraagstelling, aanpak en verdere invulling van het burgerberaad. Daarbij wordt gekeken naar de ervaring van andere steden en landen met burgerberaden. Dit voorstel wordt dit jaar ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.