Rotterdam barst van de waardevolle grondstoffen en materialen. Als we bewuster omgaan met deze grondstoffen levert dat enorme voordelen op voor het klimaat, onze economie en de Rotterdammers. Dat kan alleen met de hulp van bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners. Daarom lanceert wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen) het programma ‘Samen in actie voor een circulaire stad’. 

Lancering programma ‘Samen in actie voor een circulaire stad’ op het Zadkine Beauty & Fashion College

Wethouder Zeegers: “Circulair denken en doen geeft enorme kansen: als stad hebben we goud in handen. Dat moeten we benutten. Met het programma ‘Samen in actie voor een circulaire stad’ willen we flink tempo maken om Rotterdam toekomstbestendig, schoner, duurzamer en economisch veerkrachtiger te maken. En daarbij nodig ik maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners van harte uit om met ons mee te doen. We hebben iedereen nodig, maar tegelijkertijd kan iedereen ook profiteren van de circulaire economie.”

Beter, langer en opnieuw gebruiken

Door minder materialen te gebruiken en deze beter, langer en opnieuw te gebruiken werken we toe naar een volledig circulaire economie in 2050. Denk aan materiaalhubs, bokashi (bladafval als voedingsbron voor de bodem), plasticvrije evenementen en het circulair inkopen van kantoormeubilair.

Bewoners en ondernemers worden ondersteund in de omslag naar circulair werken en denken door praktische hulp en subsidies. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door circulair in te kopen, te werken met betere en duurzamere grondstoffen uit onze eigen stad bij het beheer van de buitenruimte en bij bouw en renovatie. Van beheren, plannen, ontwerpen tot bouwen.

Samenwerking voor vakmanschap

Gister bracht wethouder Zeegers een bezoek aan Zadkine Beauty & Fashion College. Eén van de partners waar Rotterdam mee samenwerkt. Voor circulaire consumptiegoederen is vakmanschap broodnodig. De gemeente gaat dit dan ook samen met Rotterdamse opleidingen op de kaart zetten. Zo is Het Zadkine college recent gestart met de Microfactory, een speciale innovatieve beweging in het onderwijs waar studenten aan duurzaamheid werken met echte bedrijven en opdrachten. Zo leren ze circulair denken, samenwerken én ontwerpen.

Wethouder Zeegers:

Ontzettend goed om te zien hoe studenten geïnspireerd raken over hoe je textiel kunt hergebruiken. De mogelijkheden zijn te over, als je maar de waarde van de materialen inziet en je creativiteit gebruikt.

 

 
De grondstoffentransitie is een technische én een organisatorische opgave. Samenwerking met bedrijven, ketenpartners en bewoners is daarbij cruciaal. Van producent tot gebruiker, van ontwerper tot leverancier: ieders perspectief is nodig. De grondstoffentransitie raakt ook aan andere maatschappelijke opgaves, zoals de energietransitie en biodiversiteit. Daarom wordt deze opgaven integraal bekeken in het plan.